« Beslutsångest | Main | Underdelen klar »

Comments

Zoo keeper

Det var roligt att se dina alster på, på Ravelry. De sitter så fantastiskt bra! Och ursnygga är de, allihopa! :-))) Jag har samma problem som du, kort (162) och typiskt timglas. Och det är ju bara så, att det som ser bäst ut på, är de plagg som har en markerad midja. Jag följer dock mönster slaviskt, vet inte riktigt varför. Tänker att världen kollapsar om jag frångår reglerna... :-)))) Ofta stickar jag koftor och tröjor upp ifrån och ned och då är det ju egentligen väldigt enkelt att forma sin egen midja på rätt plats och längd.

Miastickar

Så mycke fint du gjort! Så enkelt det skulle vara att hitta kläder och sticka kläder om vi alla såg likadana ut! Själv är jag bredaxlad och i övrigt formlös med en antydan till mage!

Sanna

Förstår vad du menar med midja när man är kort. Kan bara säga samma här (163).
Men du vilken snygg samling tröjor.

ulla fredriksson

Tack Heidi för ditt besök på min blog.Kommer nu och då till din blogg för att njuta av allt fint du stickar.

Tomtan

Vilka fina koftor! De där med passformen är inte alltid den bästa, och man blir så besviken.... HA en trevlig helg och lycka till!

ulla fredriksson

Hejsan igen

Att byta är mycket trevligt.Speciellt detta byte jag nu skriver om.kviltare som är med på dessa byten är speciellt bra.Många har varit med i många år och är duktiga på sitt område så julklapparna är i regel mycket fina.Egentligen skulle det kunna vara en bytesidé för oss(2013) stickare också,ex att vi byter ett stickat/filtat ornament och ex ett par vantar och något stickrelaterat.3 små gåvor m a o.Ha en bra dag.

Liisa

Jisses vilka fina tröjor! Det där med att göra om tröjor så de passar... Står på att-göra-listan... Ser fram emot att följa den här koftans väg...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)