« Underdelen klar | Main | Nästan färdig »

Comments

Rakel

Ser ut att bli en väldigt fin tröja. Jag tycker det är svårt att sticka med flera färger. Kanske bara behöver träna mer på det.

Zoo keeper

Åh! Nu är spänningen olidlig! :-))) Och det gäller att hålla tungan i rätt mun när man klipper, hihi! Tröjan är sååå snygg och sitter sååå bra (det gör inte min senaste Nanook-kofta, kan jag säga...). Måste nog tänka mera som du, att prova under tiden och våga vara mera individuell. Hur många djupa andetag tar du innan du sätter saxen i alltihopa? Modigt! :-))
God Jul, måste jag passa på att önska också! :-))

Anna Maria Hult

Koftan eller kanske än så länge tröjan är så vacker sitter supersnyggt.
Ska bli roligt att se den med knappar. Du har verkligen gjort ett vackert arbete

Heike

super och snyggt och sitter så bra, verkligen fint!

Evalinah

så himla snygg!!!

God Jul!

Tomtan

Så snygg!!!!!!
GOD JUL!

Sanna

följer med spänning :)
riktigt snygg urringning!

stubbetufsa

jeg ønsker deg ei riktig god jul, Heidi!
Klem fra Nord-Troms!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)