« Om passform:) | Main | Klippdax »

Comments

Zoo keeper

Underbar timglas-form, kvinnligt och stiligt! Vad skönt att du är nöjd! :-))) Tänkte på alla dessa pengar en del lägger på typ Odd Molly-koftor. Och så jämför man med det mästerverk som föds under dina fingrar... Som dag och natt! :-))

Sanna

Ja, hennes mönster i den har 80-tals stil vilket jag inte är intresserad av. Så jag tänkte köra efter min egen kroppsform nerifrån och upp. Vill också ha kofta så jag tänkte klippa för första gången, phu redan svettig, ;) men boken beskriver så bra hur man gör så det ska nog gå bra.

Planera är halva nöjet.

Din bruna tröja i förra inlägget har ett underbart mönster.

Tomtan

WOW!!!! Så snygg! Jag vågar mig inte på sån där mönsterstickning, de bli inge fint. Och eftersom jag aldrig tränar så kan de ju aldrig bli fint..... :D

Heike

nu är det mycket bättre med längden och fint
Heike

Miastickar

Den där kommer att bli superfin! Så härliga färger!

Anna Maria Hult

Så fin, önskar att jag hade sådan figur!

Sanna

:) ja jag vet, det måste genast åtgärdas.

Sanna

tack :)

Tomtan

Trevlig tredje advent!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)