« Grönt är skönt | Main | Regnbågens alla färger »

Comments

Efwa

Just runt hälen gör det ju inget att man inte ser så mycket mönster i de två svarta nyanserna.
Vad snabbt du kommit framåt på din pineapple delight. Min ligger till sig medan jag stickar tröjor så stickorna glöder.

Heike

så snabbt mes allt, det blir fint!
lg Heike

Lo

Snygga färgschatteringar tycker jag!

Tomtan

Svårt att sticka med två färger så nära varandra... Inget för mig... JAg har stickat mössor nu och filten har kommit på efterkälken... Måste ta tag i den idag men först ska jag stryka gardiner, de tristaste jag vet, tror jag...

Agneta

Kanske flera nyanser av svart;-)
Den boken måste jag läsa, jag har läst Down under och tyckte om den

ulla fredriksson

Boken är helt obekant för mig men den vore kanske något .Läser just nu Vi kom över havet av Julie Otsuka som behandlar japanska kvinnors resa till USA och de kan sägas vara postorderbrudar då de tror att de skall gifta sig med en fin man.Verkligheten är en annan.Funderar över vår "kärleksinvandring" och de öden en del möter.Nog blev det också många nyanser av svart.Gillar också Fabel i kombination med flerfärgade garner.Har en zauberball i blått också som skulle kunna bli något.Sockarna dina blir riktiga "finsockar".vackra till tusen.Denna vecka kommer att gå i broderiets tecken så det blir bara några varv på sockar som är stickade i garn från en misslyckad sjal.2-trådigt ullgarn typ svenskullgarn ,handfärgat i blått.Men de duger väl som tv-sockar.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)