« Så mycket bättre | Main | Föraning om våren »

Comments

ulla fredriksson

Alltid lika bedrövligt när en maska inte hänger med.Virknålen är till stor hjälp.Fin sjal blev det

Agneta

Vad fin den blev. Har tittat på det mönstret jag också

Heike

en riktig fin sjal!
lg Heike

Miastickar

Så fin den ser ut! Skulle verkligen vilja se den i verkligheten! Du har gjort ett kanonjobb som orkade sticka om den!

Tomtan

Så fin den blev!!!!! Förrymda maskor är inte att leka med! Tur att du hann i kapp den :D

Anna Maria Hult

Sjalen blev verkligen fin.Det lönar sig verkligen att göra om.

Sanna

Snyggt! Sjalmönstret gjorde sig bra i den färgen. Tänk att du sprättade upp och började om från början. Mönstret måste varit riktigt roligt. När man ser din färdiga sjal så suger det i min sjal-tarm, ska man försöka en gång till kanske, då med ett uppdaterat mönster. :)

Kerstin

Ursnyggt!
Den är verkligen värd varenda stund du stickade den!

Tomtan

Trevlig helg!!!!!

Lo

Verkligen vacker! Vad blir det härnäst?

Tomtan

Jo du.... Vardagstråket kommer man aldrig undan ;D

Pysselfarmor

Åhh så vacker den är!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)