« Föraning om våren | Main | Frågor och svar »

Comments

Garnhumlan

Gillar din Wind waker mycket. Passade på att lägga länken till beskrivningen i mitt bibliotek, för den vill jag göra. Tack för tipset!

Anna Maria Hult

Jag tycker det ser fint ut, både sjal och cowl,stickning är tycker jag långsamhetens lov eller!

Tomtan

Vilka vackra saker du håller på med!!!!! Här har det bara stickats på sjal i helgen, men de går inte att titta på mönster och sticka och åka bil.... Blev väldigt åksjuk på vägen hem....

agata

Hej!

Jag har svarat på en sån där bloggutmaning med några frågor. Och nu är jag nyfiken på dig.

Kolla in länken till min blogg!

Kerstin Strömwall

Ibland är det kul med långsamma stickningar - de liksom föds fram! Snyggt mönster!

Agneta

Din Wind Waker ska bli spännande att få se när den blir klar. Och långsamstickning är väldigt avkopplande och mediativt ibland. Men för min del är det små snabba projekt som gäller just nu

Rakel

Den där Pineapple blir ett stort frågetecken för mig. Ska jag verkligen göra en sådan? Den verkar lite besvärlig. Men fin.

Tomtan

TACK! Är riktigt nöjd med filten.... Men vet du vad de värsta är???? Jag måste ju virka en till.... till överslafen :D

Tomtan

Hoppas du får en härlig helg i solen!!!!!

Miastickar

Oj vilken kämpe du är! För mig går det inte bra nu, allt blir fel! Men jag får ta nya tag nu och kämpa vidare för stickning är ju trots allt kul!

Efwa - Medea

Blir inspirerad att fortsätta med min Pineapple när jag ser din. Knöt om alla 20 markörerna igår när jag upptäckte att jag dragit hjälplinan genom alla markörerna. INTE kul alls och det tog mer tid än det antagligen tar att sticka några varv på den.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)