« Rosy Fingered Dawn | Main | I sakta lunk »

Comments

Miastickar

För mig ser det ut som helgrekiska, men jag vet att är man inne i ett diagram förstår man en hel del! Men vilket tålamod du måste ha som inte bara lägger det åt sidan och låta det bero när du kör fast sådär!

miastick

Smart ändå med siffror istället för en massa prickar man ska räkna! Så borde det alltid vara.

Heike

det hinner du :-)
lg Heike

Tess

VISSTE DU ATT DU DAGLIGEN ANDAS IN RUNT 1 LITER AV ANDRAS FISAR!? ^^

Kika gärna in på min nu aktiva blogg , med nya dagliga uppdateringar! Här hittar du bland annat Humor , Kluriga gåtor , Inredning & Onödigt vetande Men så intressant!

Rakel

Lite jobbigt när det är så ologiskt. Det är ju inte så svårt att förklara det där någonstans i början.

Tomtan

OJ!!!! De där verkar svårt. JAg har lagt min kofta på hög ett tag för ag förstår inte riktigt. MEn som tur är så finns de bilder så man får val sticka som på bilden :D

Zoo keeper

Alltså, jag bara älskar när du analyserar andras komplierade mönster, hittar fel och ologiska beskrivningar över hur man skall göra... Du är bara så skicklig! Jag har himla långt kvar till den där typen av spetsmönster. De sjalar jag har stickat har haft rätt lätta repeats, typ Birch sjalen. Min hjärna kan inte hålla så mycket i huvudet... Igår glömde jag hämta min yngste son på fritids. Kom på det 1.5 timmar senare och hade då också missat att de ringt på min mobil. Nä, min hjärna är nog lite trött...
Skall följa ditt exempel vad gäller ufon. Skall rensa upp och ut. Man kan nästan bli lite stressad av att ha en massor på gång och som ligger precis överllt och dräller...
Ha en fin helg!
:-)))

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)