« Bokreccensioner | Main | Raglanärmar »

Comments

ulla fredriksson

absolut omöjligt också för mig att både läsa en bok och sticka,inte ens om man har en ställning till boken.Enkla sockar och en lyssnarroman kan gå bra.Boken Felicia försvann är intressant kanske speciellt för att just mamman hade ,som vi trodde,lösningen på alla problem gällande barnen.Vilken bok hade hjälpt Anna?Teori och praktik gick inte ihop för henne heller.Ha det så gott.

Rakel

Läsa och sticka samtidigt? Harige ens tänkt på att försöka. Låter jättesvårt. Däremot som en del andra så lyssnar jag gärna på en bok eller en pod när jag stickar.

Heike

underbart!
lg Heike

Tomtan

Håller med om att den där boken var tragisk.....

Miastickar

När mina barn var små var barnaboken en bibel, jag ägde en, förmodligen utlånad för jag har den inte kvar! Får låna boken som ljudbok! Klarar att slätsticka både till bok och tv, mänsterstickning går framför tv bara det inte är en fransk film så att jag inte fattar nånting! Idrott är bra, då lyssnar man och blir det mål så kan man alltid titta på reprisen!

saltflingan

Läsa och sticka klarar jag inte kanske för att jag inte försökt mig på att lära mig det :)
Boken om Felicia har jag också läst. En grym berättelse men så läsvärd bok. Visst igenkänning måste jag medge.

ulla fredriksson

Med stigande ålder så verkar jularna "dugga tätare och tätare"Fredagen var just en sådan dag som fick oss att stanna upp och fundera men också att glädjas.Just nu håller jag på med 2 olika saker för 2 byten,en nåldyna och ett hjärta som jag gör utifrån korsstygnsbroderiet.Roligt att göra något litet och sedan vänta på överraskningen.Ha en fin ny vecka.

Liisa

Ser fint ut! Jag lyckas inte heller med flerfärgsstickning och läsning.... Tack för boktipset!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)