« Uppklippning | Main | Koftdags »

Comments

Agneta

Jag väntar med spänning på en bild med slutresultatet.

Rakel

Du gör så fint. Jag har lite för dåligt tålamod för att pilla för mycket med detaljer! Kan du berätta sedan hur du tvättar tröjan och om den blir mjuk?

Tomtan

JAg blir lika imponerad varje gång!!!!! Vackert!

Heike

underbart!!!

Liisa

Ser fram emot att se slutresultatet! Insidan är fin den med. Tycker att många mönster där man ska klippa upp har så få maskor i steeken. Brukar du alltid göra 9 maskor?

Blenda

Alltså, den är minst lika fin på avigsidan, som på rätsidan. Fast på ett annat sätt! (Har faktiskt sett en del modekläder med avigsidan ut, i butiker!)

Jag har allt den lilla sprinten att dra åt Knitpro-tipparna med, men det hjälpte inte. Värdelöst var det. Innan jul lade jag 800 kr på ett set med fyrkantiga Knitprostickor, och efter mycket mild hantering, absolut inget som borde ha ens varit i närheten av att vara påfrestande för stickan, gick en 3,5:a av. Inte för att jag köper nya stickor i drivor, men nu har jag råkat ut för dålig kvalitet vid mina 2 senaste köp, så nu får det nog bli något annat nästa gång! Finns det andra stickor med lösa tippar måntro, gillar ju det konceptet....

heidi

Hej Liisa,

jag brukar nästan alltid ha 9 maskor när jag gör en stek. Det är min erfarenhet att det räcker med 9 maskor. dom få gånger jag har lagt upp fler maskor för steeken, så har det bara blivit bulligt i kanten, och det vill man ju gärna undvika:)

annamaria hult

Imponerande! Väldigt vacker tröja, spännande att få se den när du vänt den rätt väg.

Tygochgarn

Så otroligt vacker! Jag har suttit andlös och tittat på bilderna av hur din tröja växer fram. Fantastisk!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)