« Koftdags | Main | Första ärmen klar »

Comments

Liisa

Snyggt! Silkeslent blir det ju inte men det kanske man inte heller kan förvänta sig :)

Pysselfarmor

Jiddrans så snygg!

Tomtan

Snygg! ser att du har annat pågång åxå :D
Trevlig helg!

saltflingan

Du har igen gjort en helt fantastisk tröja!! Jag är i vanlig ordning grymt inponerad

Anna Maria Hult

Så fin. Bekvämlighetsstickning nåja det skulle jag inte kalla det.
Kul att få se slutresultatet.

Blenda

Superfin! Vilket arbete! Kan du inte visa hur den ser ut på också? :-)

Agneta

Så snygg den blev

Kerstin

Ooh vad snyggt den blev! Vilket fantastiskt jobb du gjorde!

Kerstin

Rakel

Åh så fin den blev! Och jag måste nog göra ett nytt försök med mitt Einbandgarn. Förra gången stickade jag en sjal och den var för stickig, men kanske en tröja/kofta skulle funka.

ulla fredriksson

Glad Påsk på dig också.Hoppas att du också har får ha ledigt någon extra dag.Skönt med en 4-dagars vecka som väntar.

Anemonen

Så snygg den är.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)