« Pilligt värre | Main | Den växer »

Comments

Ringelblume

Riktig fina kommer vantarna att bli!
Teststickning är alltid kul och man kan lära sig mycket nytt :-). Blir spännande hur sjalen kommer ser ut.

Hälsningar
Kerstin

Anna Maria Hult

Kul nu Fick jag se två hemligheter. Fingervantens framsida Jättefint å så den till synes hemliga stickningen.
Det blir också spännande att se hur den växer fram.

Tomtan

Fina färger!!!! Blir kul att se det färdiga resultatet!

Emilia

Jag är också nyfiken på Magasin Duetts Supersoft. Det ska bli spännande att se vad du tycker om det!

Kerstin Strömwall

Så fina vantar! Sjalar är inte min starka sida, tycker det är svårt att få dem snyggt lagda kring halsen. Har kort hals så det är kanske därför. Skulle gärna teststicka också, vem vill ha hjälp? Marknaden i familjen är mättad med stickade saker men jag vill gärna fortsätta sticka. Just nu blir det hjälpprojekt.

Heidi

Jag har också en kort hals, så när jag virar en sjal runt halsen ser jag till att dölja hela halsen med den, alternativt bara ha den över axlarna. Kanske inte alltid det snyggaste, men huvudsaken är ju att det funkar och att jag kan använda de sjalar jag har stickat:)

Att hitta någon att teststicka för är inte helt enkelt, men den här gången hade jag tur. en designer jag teststickade för i vintras behövde teststickare igen, och då anmälde jag mig. Man får kolla på ravelry, det var där jag hittade designern jag teststickar för, och jag vet andra som gjort samma sak. Man får ha tur helt enkelt:)

Att som du sticka i hjälpprojekt är ju fantastiskt! Jag har funderat på det också, men inte kommit längre än så med det:)

Heike

riktig fint bli det
lg Heike

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)