« Catherine - färdig | Main | Även flätstickningsvärlden utvecklas »

Comments

Marika

Supersnygg tröja!
Jag kollade in det garnet på Syfestivalen igår, och just den färgen stod jag och tittade på innan jag bestämde mig för helt andra garner istället.

heidi

Tack,


själv är jag så kär i det garnet att jag funderar på vilken tröja jag vill sticka härnäst i det:) Jag är lite sugen på att sticka en ny St Brigid. Om jag inte minns helt fel, är originalet stickat i aran weight garn, men det går ju att räkna om så att det passar:)

Kattis

Nu har du många goa tröjor att använda i vinter! :-)
Jag ser att tröjan är ändrad i halsen. Den blev supersnygg såhär och den ser så komplicerad men härlig ut. Det är så många som säger så mycket bra om garnet från Magasin Duett så jag måste testa någon gång. O sockarna såg spännande ut, jag gillar att det är mönsterstickning hela vägen!

heidi


Tack!!


Skall jag vara petig så har jag redan en hel hög med tröjor som redan har stickat. Men jag är frusen av mig, så jag gillar att kunna dra på mig en varm tröja när det är kallt ute:)


Här är en länk till originalets Fulmar: https://www.virtualyarns.com/store/aran-knitting/fulmar-2/där är det lättare att se vilka ändringar jag har gjort. Men Starmore är min favoritdesigner, och jag funderar på om jag skall ägna nästa år åt att sticka några av de tröjor hon har designat. Jag få se, det är bara en tanke än så länge:)


Happy knitting,


Heidi

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)