« Den växer | Main | Restgarnssockan »

Comments

Anna Maria HUlt

så fin, förstår att du är "in love" i tröjan jättefin,
Nu kan du nöjt dra dej till baka med tröja nr 10 för i år.
Nu är det bara att hoppas att det blir kallt.

Agneta

Supersnygg

Kattis

Åh jag vet knappt vad jag ska säga, mer än In Love är helt rätt ord! Vilken helt fantastiskt vacker tröja! Tänk att ha en sån vacker vintertröja i garderoben. Jag förstår att du gillar den o tänker bo i den! Den blev så snygg på dig. Mönstret låter ljuvligt att jobba med också.

Tomtan

ÅH så vacker!!!!

Emilia

Så jättefin tröja, och så roligt med så välskrivna mönster! Jag har för mig att jag strök den här från min alldeles för långa Ravelrykö häromsistens, men jag måste nog peta tillbaka den igen. Bara det faktum att den heter nåt med Shakespeare är skäl nog till att vilja sticka den... :-) Jag har för övrigt en annan Sunday Knits-tröja på kö - "Milano", den underbara randiga i lite "dammiga" färger och med ett litet hjärta på ryggen. Så mycket inspiration, så lite tid...!

heidi


Tack!! Kul att du gillade den färdiga Shakespeare in Lovetröjan:)


Visst är det lätt att bli inspirerad av allt man ser. Jag har också provat att stryka från min Ravelrykö, men alltsom oftast letar det sig tillbaka till min kö igen:) Jag tror att det enda jag kan säga om det, är att jag har blivit bättre på att inse vilka projekt jag kommer att sticka, och vilka jag bara kommer att beundra på avstånd:)


Jag diskuterade Carol Sundays mönster på ett Ravelryforum, och uttryckte då min beundran för hur välskrivet och detaljerat hennes mönster var. Jag fick då till svar att alla hennes mönster håller samma höga kvalité. Så jag lär nog sticka fler av hennes mönster:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)