« Sticka, repa upp, repeat - Lindisfarne och Sylva Socks | Main | Läspaus »

Comments

Marika

Wow! Många snygga tröjor där, lycka till med stickningen under 2017.

Liisa

Vilken fantastisk produktion! Det har varit roligt att följa processen här på bloggen! Önskar dig ett gott nytt stickår!

Agneta

Wow så mycket fint du stickat.

Kattis

Har du nån tanke om stickåret 2017? Så kul att fått följa dig på din tröj-resa iår!

Kerstin Strömwall

Vilken härlig hög med stickat! Använder du allt? Jag har en plastlåda med mina saker som jag själv inte använder, barnbarnen brukar kolla och ta med hem!!!

heidi


Tack!!


Det är en väldigt bra fråga! Och svaret på den är ett rungande ja! Visserligen har jag lagt undan det ”sommarkläderna” tills det blir varmt igen ute, men det är väldigt sällan jag inte använder det jag har stickat. Det händer ibland att något blir liggande i hyllan/garderoben en längre period, men rätt vad det är får jag syn på den tröjan/koftan/accessoaren igen och börjar använda den igen:) Det händer också att jag sliter ut det - dvs att det till slut blir så utslitet eller nopprigt att jag faktiskt får slänga det:)

Tomtan

WOW!!!!! 👏👏👏

agata

Oj, vad du har stickat! Jag är djupt imponerad! Min ork har bara räckt till sånt som inte kräver tankemöda som mössor och handledsvärmare.

Blenda

Wow! Så produktiv du varit, och så fina grejjer! Är vederbörligen imponerad! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)