« Långsam och krånglig stickning | Main | Ärmstickning »

Comments

Anna Maria Hult

Oj oj oj så fin tröjan blir, den sitter ju perfekt.
Skönt att se att du kan slinka mellan med ett lättare projekt någon gång.

Kattis

Ibland händer det nåt totalt oväntat och man lägger upp nåt helt annat än tänkt! Men man kan ju behöva lite ny inspiration och projekt ibland.
Tröjan ser helt fantastisk ut, kan tänka mig att det är lite komplicerat att sticka.

heidi


Tack!!


Att den är så arbetskrävande i kombination med att jag oftast tenderar att sticka ett projekt i taget gör att den tenderar att bli liggande väldigt länge mellan varven. Men nu har jag som mål att bli klar med den innan sommaren, så då får det inte gå så långt mellan varven då jag stickar på den:))

Kerstin

Oj så fin den blir! Sitter perfekt!
Blir nästan sugen att sticka en :-).

Hälsningar
Kerstin

heidi


Om man läser de hashtags som finns på Ravelry under Morrigan, så hittar man det engelska ordet ”insanity”. Jag har stickat många tröjor i mitt liv, men ingen som är så arbetskrävande som Morrigan. T ex flätar man varje maska vart 4:e v, man stickar alla räta maskor vridna, och mängden diagram man använder tar upp flera sidor i boken… så det här är en tröja som tar mycket lång tid att sticka.


Men samtidigt är det just det som gör den så rolig att sticka:)


Och visst är det roligt när man kan förvåna sig själv genom att göra något oväntat, tänk så tråkigt det vore annars:)

Liisa

Spännande med många projekt på gång - kanske dina dagar som monogamstickare är räknade. Tröjan kommer bli superfin - nån gång ;)

Tomtan

Riktigt fin ❤️❤️❤️❤️❤️

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)