« Flätor och fair isle - samtidigt | Main | Stickning uppåt väggarna, och Vingar heta som chili »

Comments

Anna

De där vantarna är otroligt snygga och vilket härligt garnval!

Ingela Fredholm

Otroligt fina vantar!!!!!

Ulricha

Åh, så fina vantar och Ice Queen.

Snyggt med svart spets och röda pärlor, lite dramatiskt. Och vantarna är underbara.

Sanna

Vilken snygg halsvärmare! Den ligger nu på mig att göra lista. Helt underbar....:)

fleegle

Beautiful! Both of them!

teresa

Vacker! Jag förstår att hon blev glad. Och vad fina kattvantarna var i svart/vitt.
(Jag tappade bort en av mina Knitpicks strumpstickor för ett tag sedan. Ett dygn senare hittade jag den i sängen - i 3 delar...jag hade sovit sönder den...)

Annelie

Underbart! Fullkomligt underbart! Både vantar, Ice Queen - och strumpsticka. Tror jag letade i en halvtimme innan jag hittade min...

Pia i Lappland

Jättefina kattvantar. Tappade också bort en sticka. Snavade på garnet när jag reste mig för att svara i telefonen. Allt for i golvet. En sticka försvann. Letade flera dagar. På tredje dagen så skulle jag tvätta, längst ner i tvättkorgen låg stickan. Troligen hamnat bland strumpor på golvet som sen åkte ner i tvättkorgen. Stickan var min favorit inköpt i Danmark för 100dkr i rosenträ och härliga att sticka med.

Bente T

Skønne kattevanter, det er et dejligt motiv.
Fint tørklæde, de røde perler giver det lille pift der gør dem specielle

heidi

tack för alla snälla kommentarer:)

roligt med alla kommentarer om hur lätt det är att tappa bort sina strumpstickor:)

teeweewonders

Jeg er helt pjattet med dine kattevanter. Flot strikket!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)