« Handen har 5 fingrar... | Main | Finaste vinsten »

Comments

call.dsgn

Läckra är dem dina vantar! Garanterad värme när hösten kommer med sina kalla vindar!

Sanna

Snyggt!

fleegle

It's so hot and humid here that I winced when I looked at them. But they will be really warm and cozy in the winter. And you can add a little bit of bright embroidery to liven them up if you want.

Sannstick

Jag gillar vantarna mycket!!! Visst önskar man att det bara var några fingrar på händer när man gör just fingervantar. Jag älskar att sticka tvåändsstickning.

teresa

(Tack för din värmande kommentar på min blogg!)
Till dina halvvantar; jag tycker att de ser jättefina ut, tycker ofta att det enklaste är det allra finaste! Sen vet jag ju hur oändligt mkt arbete det ligger bakom tvåändsstickat. Den fasta strukturen kommer nog göra dem till ett par perfekta värmare i höst. Tror faktiskt jag ska ge mig på ngt likande...

Annika O

De är jättefina! Tycker grått är en väldigt bra/snygg färg för det funkar till så mycket.

Samtal från min trädgård

Bara det att man vet att det är tvåändsstickat tycker jag gör dem väldigt exklusiva. Tjusiga!

kristina

Himla mycket snyggt du har gjort och visat på bloggen! Jag har inte varit inne på en tid, men fick mycket tankar inför framtida projekt.

Cecilia N

Njae, på flera fingrar blir det fyra trådar att fästa. Om inte du har kommit på nåt genialt som jag missat. *hoppas!*

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)