« Runt hörnet | Main | Hård »

Comments

Tina

Åh, wow vad fin!!
Vilket arbete och den sitter så bra på dig!!

Bildgatan

ler åt det där med att avsluta stickprojekt. Sist jag stickade var för sådär några och trettio år sedan. Jag väntade min äldsta och hade bestämt mig för en kul mönsterkofta, byxor, mössa och sockar - ja hela kittet. Bara att jag satte mig ner för att sticka är en bedrift - tålamodet saknas. Projektet avslutades men inte av mig utan min mor och så har det fortsatt hela barnens uppväxt förutom att jag aldrig mer ens påbörjat. Mor har både börjat och slutat, jag har bara lämnat över mönstren - om ens det. =)

Beundrar verkligen alla som handarbetar och till och med tycker att det är kul. =)

Freja

Åhh, knappkarlssons, älskar den affären! Skulle kunna tillbringa timmar där!

Evatrillian

Vilket vackert arbete! :) Jag förstår att knapparna måste få vara pricken över i s.a.s. :)

Linda

Vilken fin kofta!!!
Många fina knappar är lycka.

Marie

Underbar kofta och fint sitter den/Marie

Sommarfröken

Hej!
Tack för dina fina kommentarer hos mig! :-)
Och vilken otroligt fin kofta du gjort! Ser ut att passa dig perfekt!
Ha det bäst!/Sommarfröken

Ulrica Loeb

Fin fin tröja!

Maria

vad fin den blev perfekt val av knappar. Jag som är part time göteborgare har ALDRIG varit på knappkarlsson. Synd och skam är det!

Lissen

Vilken fin kofta, då gäller det att välja knappar som är fina också

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)