« Mönsterläsning som utmaning | Main | Morning Star »

Comments

Tomtan

De var svinkallt att puta fönster men nu är de gjort :D Fast bra blev de inte... Men jag vet iaf att jag har putsat köksföntren 3 gånger och de får räcka!

Miastickar

Blir nästan avundsjuk, den verkar så spännande den där stickningen med alla mönsterrapporter och färgbyten, men man ska nog vara en mästare som du innan men ger sig i kast med nåt sånt! Lycka till och hoppas det inte strular med nån fler mönsterrapport du inte förstår först!

Rakel

Ser väldigt fint ut. Lite segt med långa varv men det blir ju så på en sådan sjal.

Heike

det bli fint!
lg Heike

Saltflingan

Måste prova ljudböcker igen, har så dåligt tålamod, jag läser rätt fort själv så ljudböcker blir ibland sega. Men det är ett bra tips.
Fantastisksjal du gör och i de fina färgen rosa!

Tomtan

Trevlig helg! Eller iaf vad som är kvar av den!

Garnhumlan

Tack för din snälla kommentar! Gillar sjalen, den verkar vara en riktig utmaning!

tomtan

Jag har ett bra jobb! Men den där kursen.... Huvva!!!! Lärde mig ingenting, så jag hoppas nog av :-D Visst är "sköna människor" en härlig sång!!!! Älskar den :-D

Zoo keeper

Åh, spännande, spännande att få se hur det blir! Och tack för ett långt och fint email, jag håller helt med! Varje gång jag inte fattar i ett mönster, så tror jag att det är för att jag är för nybörjare alternativt för korkad. Men det kan ju faktiskt vara fel, eller oklart skrivet! Faktiskt! :-))))
Önskar dig en skön stickhelg! :-)

Kerstin

Det låter spännande och jag är jätte nyfiken på resultaten ☺.

Tomtan

De ska bli riktigt spännande att se resultatet!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)