« Spring forward - klart | Main | Mönsterläsning som utmaning »

Comments

Anna Maria Hult

Det ser bra ut så här långt. Du grejar säkert resten också.

Kerstin

Nu fick jag kollar hur den färdiga ska se ut. Ooohhh, vad fint den kommer bli.

Kerstin

Garnhumlan

Tittar på din Inisheer. Tycker den är mycket fin. Har funderat på att sticka den. Ditt garnval var lyckat.

Saltflingan

Fantastiskt att du bara har två UFO:n!!! Dit kommer jag nog aldrig. Den färdiga filten ser helt fantastisk fin ut och det su stickat så här långt lika så också den fina färgen :). Ösnkar dig en fin höstvecka!

Rakel

Det ser ju ut att bli jättefint. Jag har stickat flera sjalar i sockgarn som blivit favoriter.

ulla fredriksson

Troligtvis blir den superfin.

Zoo keeper

Två UFOn... Nu blir avis-jag avis igen... :-)))) En vacker dag har jg också betat av listan av UFOn! :-) Har du haft det som lite av ett mål att beta av antalet UFOn? I helgen repade jag upp en tröja som jag faktiskt gjorde klar, men som inte blev bra. Och som jag aldrig tänkte använda. Så, man kan ju repa upp UFOn också, om man vet att man inte kommer att ta tag i dem.
Din början ser toppen ut, skall som vanligt bli spännande att se hur det blir till slut! :-)))
Ha en fin vecka!

Heike

ich Heidi,
fantastiskt att du bara har två UFO:n :-) Jag har mer och hoppas dem blir färdig ???
lg Heike

Tomtan

De fixar säkert du!!!!

Tomtan

Färgen är mera senapsgul än bilderna visar. Men de är kanske en höstkofta :D Iaf så känns de kul att sticka igen! Å bara de är ju bra :D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)