« God Jul | Main | Låångsamt »

Comments

Efwa

Jo, så vill jag också göra. Sticka av de garner jag har... Och helst sy av det jag har. Inte köpa tyger om det inte är helt oemotståndligt fint och billigt i förhållande till kvaliteten. Hur lätt är det att hålla? Men jag ska verkligen försöka att i första hand shoppa i mina egna samlingar.
Gott Nytt År till dig!!

Anna Maria HUlt

Visst är det härligt med en hobby som räcker flera gånger om.
Det verkar bra att bara sticka ur lagret, men passa dej om du har kardborreband på kläderna, vips har ett och annat nystan fastnat. Sen står man där i kassan och då är det ju bara att betala!
GOTT NYTT ÅR å´ sticka lugnt

Miastickar

Oj skulle inte klara att räkna om ett mönsterstickat mönster, det visar din storhet! :) Önskar dig också ett riktigt Gott nytt år fyllt av stickning!

Mona Englund

Gott nytt år! Tänkte göra samma sak sticka upp alla garner innan nyköp.

ulla fredriksson

Gott Nyrr Stickår.Själv har jag stickat färdigt benvärmarna till min syster och stickat en socke till.Bra början för mitt nyårslöfte är att sticka några varv varje dag....

saltflingan

Önskar dig ett riktigt fint 2014!
Även jag ska ju sticka från garnsamlingen och inte köpa en massa nytt. Är nybörjare så det blir kanske tufft!
Tack än en gång för alla fina kommentarer på min blogg!

Liisa

Gott nytt år! Jag hoppas, liksom många andra här, kunna sticka mycket från garnlagret under det kommande året. Det ska bli spännande att se din tröja när den blir klar!

Zoo keeper

God fortsättning på det nya fräscha stickåret! Åh, nu repar du mönsterstickning... Det gör nästan ont i mitt hjärta! ;-)))
Men fint blir det!:-))))
Japp, samma löfte från mig, inga nya garninköp from nu, och så skall jag försöka sträva mot att minska antalet ufon...
:-)

Tomtan

Låter som en bra plan.... MAn kanske skulle ta och hänga på :D Har suttit hela morgonen och letat efter ett ponchomönster på Ravenry... Nu tror jag att jag har hittat det och de ska jag sticka av en härva som jag färjade i höstas

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)