« Timglasmidja | Main | Oväntad stickning »

Comments

Liisa

Roligt med dubbelstickning! Jag har aldrig provat att sticka det i rundstickning och de där var riktigt fina - sugen att prova!

Tomtan

Det har jag aldrig provat! Snygga!

Tomtan

Glad påsk!

Blenda

HEJ! Jag har näst intill varit i radioskugga (mentalt i alla fall, hehe)under en tid, och nu ser jag att du minsann inte har varit sysslolös under den tiden! Jösses vad fin Tavie är! Sitter kanonfint på dig! Och du har flera fina projekt på gång, ska bli spännande att se hur de blir. (Jag räknar med att snart vara tillbaka i bloggvärlden som vanligt.)

Ha en bra fortsättning på påskledigheten!

Kerstin

Snygga!
Jag gillar dubbelstickning. De flesta tror att det är svårt men det är det inte ☺.

Hälsningar
Kerstin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)