« Wagtail Mens Cowl | Main | Passform »

Comments

Marika

Vilken konstig blödning på Inisheer! Trist på en sån massa jobb, man borde ju kunna lita på att sånt inte händer med ett garn.

anna maria hult

Du har stickat så fina tröjor synd att de inte håller, men som du konstaterad så lär man sig av misstagen.
Dina vantar ser ju helt nya ut och är så fina.
Lycka till med dina uträkningar på nya tröjan.
Du brukar lösa det bra.

Jeanette ramblybear

You are so right! I'm convinced most garments are knitted at too loose a guage and will not last well. Knitting at a slightly tighter guage seems to ward off pilling, and the wool lasts and looks much better

Kattis

Påminner mig att handtvätta sockor! :-) Roligt att läsa dina tankar om stickning och hållbarhet.

heidi

Ja, jag är verkligen jättebesviken. Mest för att Inisheer var en av mina absoluta favorittröjor, och garnet kändes så mjukt och skönt mot bar hud. Men om man tittar på hur färgen har blött igenom garnet, så är det uppenbart att det beror på ett yttre tryck på tröjan. Det yttre trycket är den ryggsäck jag har mina träningsgrejor i när jag går till gymmet för att träna. Det är inte den första tröjan som får spår efter ryggsäcken. Tyvärr är det så att ryggsäcken är så perfekt för ändamålet att jag helst inte köper en ny för att ersätta den. Istället har jag slutat använda tröjor jag är rädd om när jag drar på mig ryggsäcken.

heidi

Tack!


Ja, det är lite trist att behöva slänga sånt man har stickat och som man tyckt om. Men samtidigt är det ju precis det man vill att det skall hända med det man har stickat - att det blir så välanvänd att det till slut inte går att använda längre:)

heidi


Att handtvätta sockar är ju det mest miljövänliga. Men jag måste erkänna att jag lättvindigt slänger in mina smutsiga handstickade sockar i samma maskin som allt annat som skall tvättas i 40 grader och som inte skall ha i sköljmedel på slutet. Märkligt nog verkar de flesta hålla i åratal ändå. Några noppar ofantligt mycket, vilket mer verkar bero på att de faktiskt används. Några får med tiden hål, men det verkar också utan undantag bero på slitage eftersom hålen uppstår i samband med användning och inte tvätt:)


Men som jag svarade i en tidigare kommentar - man vill ju använda det man har stickat till dess att det är helt utslitet. Sedan att det ibland svider i hjärtat när man har slitit ut ett särskilt älskat stickat plagg, det hör liksom till:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)