« Mysteriemössan 3 och Wagtail Fingerless Mitts | Main | När är man nästan klar med ett projekt? »

Comments

Efwa

Ja patentstickning är verkligen kul.
Gudrunvantarna har jag också kollat på, men jag "stör" mig på att feministtecknen blir uppochner när jag bär vantarna. Jag skulle vilja att de var på rätt håll när jag har vantarna på mig och att jag inte behöver hålla upp handen i en konstig vinkel för att visa dem... Nåja, det är väl en anledning till att jag inte lagt upp till dem. Än...

Emilia

Vad roligt att mina Gudrunar kunde inspirera! Det är så himla rolig stickning. Dina ser jättefina ut - härlig grön färg!

heidi

När man har en lång kölista på Ravelry är det lätt att glömma bort vad som finns där. Ditt inlägg fungerade som en fin påminnelse om att jag också ville sticka ett par Gudrun:) Färgen är i verkliga livet blå-grön eller petrol som den också heter, men det ser ju lite olika ut beroende på skärmen:)

heidi

Du har rätt om att det ser avigt ut när man håller vantarna normalt - men jag tänker att de också fungerar som en påminnelse om att man ibland behöver höja sin knutna näve, och då funkar de perfekt:)

Marika

Patentstickning är kul, om än rätt långsamt. Jag kanske borde ta tag i min sjal som har legat ett tag nu.

Jeanette

Nice knitting! You always find very interesting things to knit.

heidi

Ja, visst är det kul med patentstickning! Det ger definitivt mersmak:)

heidi

Thank you:)

Anna Maria Hult

Kul med Gudrun mönstret ligger framför mej, men jag har några andra projekt först.
Patentstickning är verkligrn kul din sjal blir ju helläcker

heidi

Det där med stickkö är jag alldeles för bekant med:D


Tack:)

Efwa

Ja, du har helt rätt. Fler knutna händer i luften är precis vad som behövs. Jag kanske helt enkelt ska lägga upp till ett par Gudrun. =D

Kattis

Jag får nog prova lite mer patentstickning för tillfälle. Ser fint ut! Blir det längre o längre varv på sjalen?
Aldrig fel med politiska budskap på stickorna!

heidi

Patentstickning är jätteroligt! Rekommenderas varmt!


Ja, varven blir allt längre. Formen är som en avlång triangel:)


Ja, visst är roligt att man kan göra ett politiskt statement med hjälp av ett par vantar:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)