« Gott Nytt År!! | Main | Blått »

Comments

Emilia

Gott nytt år, Heidi! Vilken jättefin mössa - och halvvantarna är inte dumma de heller! :-)

Jeanette

Beautiful, intricate knitting!

heidi

Tack Emilia, och god fortsättning till dig också!!

heidi

Thank you very much!!

agata

Gott nytt år! Vilka vackra sticken! Duktig du är!

heidi

God fortsättning!!


Tack:)

garnhumlan

Spännande med möjlighet till olika konstruktioner på mössan. Jag, som gjort de båda tidigare mössorna från Nördig knitting, hoppade över denna gång. Det var nog lite dumt.
Jag tycker om dina halvvantar och gick till designerns sida och såg flera saker som jag gillar.

heidi

Ja, visst är det spännande när man har möjlighet att välja mellan flera olika konstruktioner till en mössa, och på så få möjligheten att utforma den efter eget tycket och smak. Johanna Landin är en duktig designer!


Kul att du gillade FlowerBirds designer. Hon är duktig, och det hon designar är oftast mycket genomtänkt!

Liisa

Snyggt med mössan i vitt och svart! Och halvvantarna blev superfina. Gillar färgvalet även där!

heidi

Tack!:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)