« Blått | Main | Julen varar ända fram till påska... »

Comments

Jeanette

Heidi, you are working on an amazing number of projects, the mittens are lovely!

heidi

Thank you.


I usually knit one project at the time, but this time I’m having fun with several smaller knitting projects at the same time:)

Kattis

Ooh mamelucker! Ser fint ut alltihopa! Kanske blir nåt klart snart. Det är väldigt flytande, när man är nästan klar. Kan bero på vad man gör.

heidi

Tack:)


Jag hoppas det. Jag har ju lite att göra klart nu, och när jag tittade djupt ner i min stickkorg igår kväll såg jag ännu flera projekt som behöver stickas klart. Och det blev inte bättre av att jag sent igår kväll skrev en liten lista på vilka projekt jag verkligen vill sticka härnäst, så jag får väl se hur det går med det där med att sticka klart:)

Anna Maria Hult

Tja det var en knivig fråga.
Nästan klar, ett par varv efter det att man börjat?
Eller när alla trådar är fästa och arbetet ligger på tork?

heidi

Det är egentligen en omöjlig fråga. Men desto roligare att läsa svaren:)

Liisa

Nästan klar. Oj! Flytande gräns! Och beroende på projekt och humör. Men om jag ska tänka efter lite så räknar jag nog nästan klar i hur mycket sticktid det är kvar. Då kan en tredjedels avmaskning på en sjal vara lika mycket nästan klar som toppen och hela tummen på en vante.

heidi

Ja, det finns så många olika faktorer som spelar roll när man säger att något är nästan klart:)


Och tänk så kul det är att läsa hur folk tänker kring detta:)

Tomtan

Att fästa trådar är ett aber.... Fast det överlever man..... tror jag har en tröja som ska sys ihop liggande kvar den minst 15 år tillbaka.......

heidi

Visst är det så. Men när man har gjort det är man ju klar med det man har stickat och kan förhoppningsvis börja använda det:) Jag beundrar verkligen människor som fäster alla trådar allteftersom istället för att vänta med det till sist:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)