« Julen varar ända fram till påska... | Main | Tjockstickning och svarta kanter »

Comments

Kattis

Spännande sjal den med pilar! Och mameluckerna ser varma o goa ut! Nångång ska jag sticka såna jag med, blått blev fint.

Marika

Gott med lite värme nu, det kan behövas!

Och sjalen blir jättesnygg, det ska bli roligt att se den i färdigt skick.

heidi

Ja, en sjal med pilar känns ju lite ovanligt:)


Rekommenderar varmt att sticka ett par mamelucker. Inte den mest spännande stickningen, men så varma och sköna de är när det är kallt ute:)

heidi

Ja, det är rätt kallt ute nu, så det känns skönt att dra på sig ett par varma mamelucker när man skall ut i kylan:)


Tack:)

Tomtan

Kul idé med mamelucker. Det blir kul att få se sjalen klar

heidi

Ja, visst är det. Det är verkligen något jag aldrig trodde jag skulle sticka förrän det här mönstret dök upp:)

Efwa

Jag ska nog ta fram mina mamelucker och försöka bli klar med dem. Det är verkligen en tråkig stickning men jag ska snart få börja med de korta varven och sen går det kanske lite fortare. Kan behöva dem när jag kommer till Sverige igen.

heidi

Ja, det låter som en god idé! När man kommer till kortvarven börjar det gå betydligt fortare. Sedan har man ju ”bara” gren och resåren i benen kvar. Men jämförelsevis går det ganska fort. För att inte tala om det faktum att de värmer skönt när det är kallt ute:)

Liisa

Ja, så fina de blev! Jag har också börjat på ett par och det är lite enahanda. Bra bil- och lässtickning (ej i kombination). Sjalen ser också spännande ut!

heidi

Ja, det är en perfekt stickning om man vill hålla händerna sysselsatta medan man gör något annat:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)