« Meisi är klara | Main | Blommor »

Comments

Jeanette

How beautiful are those gloves of yours. laris really is a master glove designer! I find it difficult to avoid holes where the fingers start though!

heidi

Yes, she is a very talented designer!!


Yes, I get holes too, so when I weave in the ends; I also use the thread to sew the holes too, to make the fingers look neat:)

Kattis

Det är alltid spännande att teststicka! Det ser fint ut, båda sakerna. Sjalen ser lagomt lätt ut och det är alltid skönt att luta sig tillbaka till en sån stickning.

heidi

Ja, jag gillar att teststicka:)


Det är verkligen en mindless stickning, men det kan ju vara skönt ibland. Och det kändes som om det var dags för en ny sjal nu när hösten snart är här:)

Liisa

Snyggt med grått och gult!

heidi

Tack!


Jag blev lite sugen på att sticka med gult, och eftersom jag behövde en färg till, tyckte jag att grått och gult skulle bli en snygg kombo:)

Liselotte Johansson

Vilken fin sjal. Jag är sugen på att sticka eller virka en sjal. Det var så länge sedan jag gjorde det.

heidi

Tack!


Jag gillar att sticka sjalar. Det är alltid ett nöje, både att sticka och att bära dom när dom är klara:) Hoppas du hittar ett mönster du gillar och som du känner att du vill sticka/virka!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)