« Snart är den klar | Main | Katherine of Aragon är äntligen klar »

Comments

Marika

Det kan man kalla krisläge!
Om det är några steekmaskor kvar skulle jag tagit till symaskinen. Alpacka är ju rätt halkigt, så jag skulle inte lita på att det håller utan att sy på maskin :)
Lycka till!

heidi

Min symaskin stals under några obevakade ögonblick när jag flyttade till min nuvarande lägenhet för några år sedan. Tyvärr:(

Kattis

Oj då! Symaskinen säger jag! Brukar köra sicksack på sidorna innan jag klipper steek (i alpacka). En del virkar sidorna innan klipp har jag sett, men vet inte hur mkt det hjälper nu. Man kanske kan låna symaskin av nån som bor nära. Lycka till!

heidi

Jag virkade min första steek för hundra år sen:) Att virka steekar i alpackagarn borde faktiskt kunna funka, fast det är ju lite sent för det nu. Men att låna en symaskin kan ju funka:)

Anna Maria Hult

Jag håller tummarna att du kan stoppa maskorna som är på rymmen och fixa till det.
Går det att sy för hand sen du fångat upp maskorna?
Lycka till

heidi

Tack:)

Jeanette

Oh no! That’s a hard one to fix, and I don’t have any words of advice, except to do a machine steek once it’s fixed because of the alpaca.

heidi

I’ll probably stop by a friend with a sewing machine and fix it:)

Cecilia N

Hjälp!
Hoppas att det ordnar sig med symaskinssyning.

(Det är ju det jag alltid har sagt: jag är skeptisk till steekar. Om än det gick över förväntan med min Riddari.)

heidi

Det löste sig utan symaskin. När jag väl kom på hur jag skulle lösa det tog det inte många minuter att få ordning på det:)


Steekar kanske är något man lär sig tycka om? Om inte annat är det en smart lösning på hur man skapar öppningar, samtidigt som man får stickningen att smidigt löpa på:)

Cecilia N

Men när man klippt upp en steek och upptäcker att man skulle gjort lite annorlunda … då har man en massa garnstumpar som man inte kan göra något av.

Steeka är lika definitivt som sy.
*ryser*

heidi

Sant!


Men jag tänker såhär: när jag stickar steekar så stickar jag bara slätstickning runtom. Det går fort och är enkelt. Väljer jag bort steekarna så måste jag sticka fram och tillbaka och för mig går det betydligt långsammare att sticka avigsidan i tvåfärgsstickning. Jag kan repa upp vid behov, men å andra sidan kan jag göra det även om jag stickat steekar - om jag repar upp innan jag klippt:)


Dessutom, ull brukar ha en nästan självhäftande förmåga när det gäller steekar. Jag har vid det här laget stickat en ansenlig mängd tröjor och koftor där jag använt mig av steekar, och de har alla, utan undantag hållit fint, trots flitig användning.


Enda gången jag haft problem med steekar är denna gång, men garnet en alpackamix, och alpacka är halt! Så jag borde ha säkrat steekarna innan jag klippte upp dom. Att jag inte gjorde det var för att jag inte tänkte på det - jag är ovan vid att sticka steekar i garn med alpackablandning:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)