« Jaffrey, säsongens sista mösstickning | Main | Ännu en tröja på gång »

Comments

Jeanette

Absolutely lovely mittens Heidi, you must be really pleased with them. Great colour combination for showing off the pattern too!

Marika

Det är klart du inte kunde motstå det! :) De blev jättefina. Och Maleme är fin, hoppas du hittar nåt bra garn att använda, den ser ut att vara som gjord för dig.

heidi

Thank you very much!


Yes, I am, although at first I intended to make them even more colorful. That didn’t work out so well:D

heidi

Tack!


Maleme får vänta lite, för jag hittade ett annat mönster som passar till ett garn jag har i tillräckliga mängder i min stash:)

Anna Maria Hult

Vantar som bär en namn det är ju ett måste.
Att de sen är så fina är ett extra plus.
Det blir spännande att se vad ditt nya projekt bli.
Ha det bra

Tomtan

Härliga vantar

heidi

Tack!

heidi

Precis min tanke. Tack:)


Tack detsamma!

Efwa

Vilka fina vantar och självklart måste ett par vantar med ens namn hamna på stickorna!
Stickade något liknande men i två blå nyanser när jag var i tonåren. =D

heidi

Tack!


:D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)