« Socktober | Main | Slarvig mönsterläsning »

Comments

Jeanette

You’ve been knitting up a storm, well done!

heidi

Thank you!

Marika

Dödskallar är inte riktigt min grej, men halvvantarna blev väldigt snygga!
Och Fernweh ser så skön ut.
Krya på dig!

heidi

Dödskallar är inte riktigt min grej heller, men…. Jag gillar dödskallar i stickmönster. Inte så många, och så stora som här, utan enstaka, helst lite gömda i ett mönster så att de inte syns på en gång. Att göra dom i rost och svart färg accentuerade mönstret lite mer än vad jag trodde, men så kan det ju bli när man stickar. Kanske gör jag ett par till, i mer diskret färgkombination eftersom dom värmer så himla skönt, eftersom dom går långt upp på handlederna.


Fernweh visade sig vara väldigt användarvänlig, så just nu funderar jag på att göra en till. Jag får se:)


Tack, det är en tillfällig olägenhet (antagligen en spricka i ett revben). Benskörhet går i min familj, så om läkarbesöket jag ska ha gå på om ett par veckor, bekräftar detta, har jag haft en fantastisk tur som a) upptäckt det tidigt i och med en liten skada, b:) inte brutit lårbenshalsen som min mamma och moster gjorde innan de fick sina diagnoser:)

Tomtan

Du stickar så fina saker

heidi

Tack!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)